O nás

Nezisková organizácia PAHOROK, bola  10.11. 1999 zaregistrovaná pod č. OVVS/NO-3-99 na Krajskom úrade v Nitre ako n. o. poskytujúca všeobecno-prospešné služby.
Cieľom organizácie je vytváranie optimálnych podmienok pre poskytovanie všeobecno-prospešných služieb v oblasti drogovej závislosti a pre prevádzkovanie resocializačného zariadenia poskytujúceho sociálnu pomoc, resocializačnú ochranu občanom, ktorí sa stali drogovo závislí.

Činnosť organizácie možno špecifikovať do troch oblastí:
A) resocializácia - komplexné služby sociálnej, výchovnej starostlivosti pod odborným terapeutickým vedením, vrátane ubytovacích a stravovacích služieb a vytvorenia vhodných pracovných príležitostí
B) sociálno-poradenské služby - primárna prevencia /propagácia zdravého spôsobu života a usmernenie/, sekundárna prevencia /zabránenie prehĺbeniu už vzniknutých psychických porúch/
C) klubová činnosť zameraná dvomi smermi: práca s rodičmi závislých /oživenie naštrbených rodinných vzťahov/, práca s klientami, ktorí ukončili resocializáciu /vzájomná pomoc v abstinencii, znižovanie rizika recidív/.

Organizačná štruktúra

Riaditeľ :  Mgr. Štefan Hacaj štatutárny zástupca

Odborný garant : MUDr. Katarína Romsauerová

Psychológ zariadenia: Mgr. Karol Zabák

Správna rada 

Predseda: Ing. Štefan Šafár  

    
Člen:       Mgr.Katarína Hacajová
Člen:       Renáta Olajošová
Revízor :   Emília Paulínyová

Kým som nenašiel Pahorok, tak som nevedel žiť. Len fetovať, kradnúť, využiť, odhodiť, plný strachu, nenávisti, smútku.... proste o ničom. Keď som už nedokázal žiť ani s fetom , ani bez neho, tak som sa ocitol na Pahorku. Našiel som tu pár ľudí s tými istými problémami, stavmi zúfalstva, s takou istou túžbou sa z toho svinstva dostať. Nebolo to med lízať, ako sa u nás hovorí. Vždy bol niekto v „depke“. Alebo na odchode, ale ostatní sa ho snažili udržať za každú cenu. Tam niekde bol aj strach, že ak padne jeden z nás, môže sa to stať aj mne. V tom je sila ktorá je väčšia, ako drogy . Teraz som sa pristihol, že by som chcel vysvetliť to celé, čo za tým slovom Pahorok je. Asi by som chcel "vyložiť dušu na stôl", ako to robieval Oliver a zmysel je v tom, že ja som tú svoju našiel.

Vyznanie klienta Pahorku