Resoc šitý na mieru

Bohdan 112

Resoc, čiže resocializačné zariadenie pre liečbu drogových závislostí. Dočasný domov pre feťákov, narkomanov, gemblerov, alkoholikov a podobných skrachovancov. Miesto, kde by mali tieto stratené existencie nájsť zmysel a silu pre nový začiatok. Miesto, kde by sa mali títo väčšinou mladí chlapci a dievčatá, no i tridsiatnici, štyridsiatnici tu nie sú žiadnou výnimkou. Naučiť to, čo nestihli, alebo nechceli „vonku“, alebo to už vďaka droge, či alkoholu už dávno zabudli, normálne žiť a fungovať v tejto spoločnosti. Môže sa vám to zdať jednoduché, veď drvivá väčšina z vás tak žije úplne prirodzene, bez toho, aby vás to niekto musel učiť.

Čítať ďalej: Bohdan 112

Maroš 122

Na úvod by som povedal, že podľa môjho názoru je resoc určitý druh zariadenia, ktoré je určené na pomoc ľuďom, s vážnymi spoločenskými problémami. Myslím tým to, že títo ľudia si vo svojom živote vybudovali určitý druh  závislosti na drogách, alkohole, automatoch a iných. Na veciach, ktoré jednoducho strácajú schopnosť fungovať vo svojom živote ako normálni ľudia a strácajú základné životné hodnoty. Ak takto postihnutý človek týmto svojim osudom, ku ktorému sa dopracoval sám, v krátkom čase nezačne robiť nič, stáva sa pre neho  len otázkou času, kedy príde k tomu najhoršiemu.

Čítať ďalej: Maroš 122

Matej 94

Veľmi veľa pohľadov má táto téma a hlavne záleží od toho, kto ako rozmýšľa. Keď som prišiel, teda musím sa opraviť. Sám som nechcel ísť nikam, tak ma mamina doviedla, lebo vedela, že potrebujem pomoc. Trocha som vedel do čoho idem, ale aj tak som si predstavoval, že každý deň vstanem a niečo budem robiť. Aj tak by ma nenapadlo, že môžem mať problém s resocom a že kde sa bude dať, tam sa budem zašívať a schovávať, aby ma nikto nevidel. Tvrdil som a ešte som si aj o sebe myslel, že zvládnem každú osobu. Veď som v pohode ako každý vonku. Vystriedal som veľa osôb a myslel som si, že koľko ja toho viem.

Čítať ďalej: Matej 94

Miloš 114

Táto téma, to je na zložito. Ťažko sa odníma a odmyslieva to, že som v resoce, tu na Pahorku, že som v žiadnom inom nebol a počul som o iných tiež len z rozprávania, čo može byť skreslené a ovplyvnené. Takže ak chvíľami bude táto úvaha vyzerať ako brodenie a menenie vecí zaužívaných tu u nás, nemusí to byť ďaleko od pravdy, ale chcel by som, aby sa to nepovažovalo za moje presvedčenie, keďže som nad touto témou nikdy, ani len neuvažoval. Takže „resoc“ a na „mieru“. Malo by to byt najskôr asi nejaké miesto, asi domček, alebo viac domčekov, najlepšie odprataných čo najďalej od  bežného závisláckeho prostredia, aby bol čo najviac obmedzený vplyv okolia.

Čítať ďalej: Miloš 114